Oferta

Nasza oferta powstaje cały czas z myślą o Klientach i ich dostawcach. Naszym celem jest wspieranie dostawców w dotarciu do Klienta przy użyciu technik marketingu bezpośredniego oraz ułatwienie Klientom dostępu do swoich dostawców. Celem nadrzędnym jest wysoka jakość naszych usług, a co za tym idzie dobra relacja na drodze Dostawca Klient, korespondująca z optymalnymi kosztami. Taka polityka pozwala nam na dobre przygotowanie i dostosowanie do prowadzonego projektu infrastruktury technicznej, organizacyjnej i personalnej.
Ostatnie kilkanaście lat zaowocowały rozszerzeniem wachlarza naszych usług, dzięki czemu możemy zaoferować naszym Klientom bardzo szerokie spectrum działań w obszarach CRM i marketingu.

Wsparcie sklepów internetowych

Badania, ankiety, wywiady

Kompleksowa Obsługa Klienta (Biuro Obsługi Klienta, Centrum Obsługi Klienta)

Telemarketing

Programy lojalnościowe, punktowe, urodzinowe

Obsługa infolinii

Administracja CRM i innymi narzędziami wspierającymi

Kampanie marketingowe