Centrum Obsługi Klienta CEMEX Polska

W 2008 roku powierzono nam poprowadzenie Centrum Obsługi Klienta Firmy CEMEX Polska, jednego z największych na świecie producentów cementu, betonu i kruszyw. Naszym zadaniem było kompleksowe przejęcie projektu rozpoczynając od analizy finansowej, listy zadań, poprzez budowę infrastruktury zewnętrznej. Nasze działania pozwoliły na przeniesienie obsługi do struktur zewnętrznych bez przerwy w działaniu. Projekt wymaga dynamicznego reagowania na sezonowość zapotrzebowania na zasoby, ciągłą aktualizację bazy wiedzy, rozbudowę narzędzi wspierających, stały kontakt z wieloma działami w strukturze naszego Klienta.