Łatwy kontakt

Zdajemy sobie sprawę, że prowadzone projekty wymagają często szybkich interwencji ze strony zleceniodawcy. Przyjmując projekt do realizacji zawsze przekazujemy odpowiednią informację o osobach kontaktowych oraz dostępach online.