Pieniądze

Każdy realizowany przez nas projekt jest raportowany i monitorowany pod względem kosztowym. Zleceniodawca otrzymuje pełną informację o sposobie naliczania kosztów. W trakcie trwania projektu koszty bieżące są raportowane cyklicznie zgodnie z ustaleniami. Pozwala to uniknąć nieporozumień i buduję dobre relacje.