Badania, ankiety, wywiady

 
Ankiety, Badania, Wywiady

Ankiety telefoniczne, badania obejmujące ankietowanie wraz z analizą wyników lub mające na celu poznanie opinii wywiady, to działania jakie prowadzimy codziennie dla naszych Klientów. Z przyjemnością oferujemy je również Państwu.

 

Co znajdziecie w naszej ofercie

 

Badanie NPS


Badanie NPS (PDF)
Popularne, ankietowe badania satysfakcji Klienta często są niewystarczające aby dowiedzieć się czy Klienci są naprawdę zadowoleni ze współpracy i czy będą lojalni. Badania takie są czasochłonne, skomplikowane i  angażujące.

Rozwiązaniem jest badanie NPS. NPS to wskaźnik stworzony przez Fredericka F. Reichhelda służący do pomiaru lojalności Klienta. Jest to narzędzie do ilościowego pomiaru tego, jak firma służy klientom. Lepsze niż długie i skomplikowane kwestionariusze.

NPS opiera się na jednym pytaniu: „W skali od zera do dziesięciu, na ile prawdopodobne jest, że polecisz firmę X swojemu znajomemu?”. Na podstawie uzyskiwanych wyników można stwierdzić, że klienci, którzy zaznaczyli 9 lub 10, są bardziej skłonni ponowić zakup produktu lub usługi od danej firmy oraz znacznie częściej polecają ją znajomym.

W naszej ofercie proponujemy badania jednorazowe lub bardziej wskazane cykliczne. Wystarczy monitorować wskaźnik NPS – by wiedzieć, co naprawdę o marce sądzą Klienci i czy będą naprawdę lojalni.

Wynikiem jest lista wynikowa ankiet oraz analiza tabelaryczna. Do każdej ankiety możemy zadać jedno dodatkowe pytanie, to już zależy od Państwa potrzeb.

 

Badanie dostępności telefonicznej dla firm o wielu lokalizacjach

Badanie to jest skierowane do podmiotów o wielu oddziałach, z którymi kontaktują się Klienci lub kontrahenci.

Celem badania jest określanie dostępności telefonicznej biur firmy pod względem:

  • współczynnika efektywności
  • odsetka rozmów odebranych w ciągu „x” sekund
  • struktury połączeń efektywnych
  • przyczyn połączeń nieefektywnych
  • oceny standardów rozpoczęcia rozmowy.

Badanie prowadzone jest metodą CATI w ustalone dni w określonych przedziałach czasowych.

Raportowanie badania to:

  • codzienne zestawienia zawierające: liczbę prób, liczbę efektywnych połączeń, liczbę połączeń podjętych w czasie do „x”s, liczbę połączeń podjętych w czasie do „x”s, liczbę połączeń niepodjętych i powód niepodjęcia połączenia,
  • comiesięczne zestawienia (ogólnych i szczegółowych w podziale na jednostki badane)

 

Ankiety, badania ankietowe - telefoniczne

Musisz podjąć ważną decyzję a nie masz wystarczająco danych?

Potrzebujesz informacji zwrotnej  z rynku, wprowadzasz nowy produkt i chciałbyś poznać zainteresowanie potencjalnych klientów. Zapytaj ich o to w formie ankiety.

Ankiety telefoniczne są najszybsze i najtańsze. Przy dobrze skonstruowanej ankiecie, również bardzo wiarygodne.

Wykonujemy takie ankiety już od 100 respondentów.

Co znajdziesz w naszej ofercie?

Przygotujemy bazę do ankiety, pomożemy odpowiednio skonstruować pytania, wykonamy badanie telefoniczne, przygotujemy raporty.

Jeżeli potrzebujesz analizy specjalisty, lub prezentacji wyników, mamy do tego  odpowiednich ludzi.