Telemarketing

Zajmujemy się projektami informacyjnymi, ankietowymi, umawianiem spotkań, sprzedażą. Prowadząc projekt przygotowujemy infrastrukturę techniczną (aplikacja typu CATI) oraz merytoryczną (skrypt rozmowy, zakres raportowania). Zależnie od zlecenia wykorzystujemy kanały komunikacji typu list tradycyjny, e-mail, SMS w trakcie lub po rozmowie telefonicznej. Każdy projekt przygotowywany jest indywidualnie co pozwala na różne sposoby obsługi i raportowania np. ankiety ze ścieżką pytań zależną od rodzaju odpowiedzi, przedstawienie oferty lub informacji odpowiadającej profilowi rozmówcy określonemu w trakcie rozmowy. W zakresie badań ankietowych oferujemy również profesjonalną analizę danych wraz z przygotowaniem raportów w formie tabel i wykresów i/lub prezentacji z wnioskami.