Badanie satysfakcji

Specjalnie na życzenie naszych Klientów zbudowaliśmy uniwersalny model badania satysfakcji Klientów. Badanie wykorzystujące metodę ankiety telefonicznej, opartej o kwestionariusz standardowy (4 pytania) uzupełniany o elementy indywidualne dla zleceniodawcy. Wynikiem badania jest prezentacja 20-40 slajdów, zawierająca odpowiedzi na postawione w ankiecie pytania, indeks satysfakcji i lojalności Klientów, analiza SWAT przygotowana na podstawie wyników ankiety, analiza top box oraz lista problemów jakie zostały zidentyfikowane po analizie wyników badania.