Kampanie telemarketingowe – ankiety telefoniczne

Ankietowanie telefoniczne realizujemy od początku naszej działalności. Duży przypływ tego typu projektów nastąpił po wdrożeniu narzędzia CATI, dzięki któremu możemy realizować bardzo skomplikowane formularze. Obecnie prowadzimy kilka cyklicznych projektów ankietowych. Realizowaliśmy badania ankietowe dla instytucji publicznych, firm, agencji badawczych. Poza samym wynikiem możemy dostarczyć skomplikowane analizy danych w postaci tabelarycznej jak i prezentacji.